RIANA programi

OSJ

Program OSJ

Opis

Program Osnovna sredstva omogoča:

- vodenje šifrantov (vnos, popravljanje, brisanje in izpis).

- posamično knjiženje na kartice

- računanje amortizacije

- oblikovanje nalepk z barkodo.

Vnos, popravljanje brisanje OS

Podatke o OS vnašamo v šifrant OS.

Posamično knjiženje na kartice

Podatke o OS vnašamo v šifrant OS.

 

Računanje in izpis amortizacije

- amortizacijo lahko računamo po obdobjih

- amortizacijo lahko izpišemo po različnih kriterijih.

 

Oblikovanje nalepk z barkodo

- izbira velikosti nalepke

- poljubno pozicioniranje objektov na nalepki

- možnost izbire standarda 3of9 ali Code128

- izbira črk

- poljuben logotip.

Predogled in izpis nalepk

 

 

 

  © Copyright 2004. riana.si All Rights Reserved.