RIANA programi

Plače

 

 

 

Računalniški program je namenjen obračunu plač v podjetjih in ustanovah (proračunskim uporabnikom). Omogoča obračun plač, nadomestil in boleznin, z vsemi potrebnimi rekapitulacijami, obrazci in virmani. Podpira tudi obračun refundacij po predpisih ZZZS in obračun regresa.

Poleg izračuna samoprispevkov in članarin obsega tudi evidenco in obračun vseh vrst kreditov in prispevkov, tudi tistih od neplačanih odsotnosti. Na koncu leta program izdela obračun dohodnine. Lahko se poveže s sistemi za registracijo časa.

 

Zmogljivosti programa

Obračuni


- Plač, nadomestil, boleznin za neomejeno število zaposlenih in vrst izplačil, z vsemi potrebnimi rekapitulacijami, obrazci in virmani
- Refundacij po predpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje
- Regresa z ločenim obračunom
- Dohodnine od regresa po povprečnih stopnjah
- Dohodnine od bonitet in obdavčenih materialnih stroškov nad uredbo vlade
- Prispevkov od neplačanih odsotnosti
- Samoprispevkov in članarine sindikata od bruto ali neto plač
- Vseh vrst kreditov z vodenjem evidence
- Obračun pogodb o delu in avtorskih honorarjih

Šifranti


- Nazivi bank prejemnic nakazil s transakcijskimi računi
- Stroškovna mesta
-Tarifni razredi
-Šifrant upravnih enot in občin
-Šifrant vrste plačil
-Vnos različnih parametrov
- Vnos formul za izračun plač

Davki in prispevki


- Prispevki iz plače in na plačo
- Lestvica dohodnine in davka na plače
- Transakcijski računi davkov

Zaposleni

- Matični podatki, nakazila, plača, boleznine, olajšave ipd. Obračunske osnove
- Kreditodajalci, krediti zaposlenih, bonitete zaposlenih
- Dodatki za delovno dobo in stalnost

Izpisi pri obračunu

- Obračunski list, seznam po kreditodajalcih, rekapitulacija po stroškovnih mestih, rekapitulacija OD z vsemi obrazci za DURS, rekapitulacija za Zavod za zaposlovanje, seznam občinskih in krajevnih samoprispevkov, plačilna lista, seznam izplačil po bankah, seznam obračunane sindikalne članarine,
čil, prenos virmanskih nalogov na diskete (TK DIS), generator izpisov.

Zbirni izpisi


- Zbirni obračunski list za izbrano obdobje
- Zbirna rekapitulacija po stroškovnih mestih za izbrano obdobje
- Pregled po vrstah izplačil za izbrano obdobje

Letne obdelave


Dohodnina - zbiranje podatkov iz plač, izpis obvestil in disketa za DURS.
Zbiranje podatkov, izpis obrazca M4 in disketa za ZPIZ.

 

 

  © Copyright 2004. riana.si All Rights Reserved.