RIANA programi

Plače ODJ

 

 

 

Računalniški program je namenjen obračunu plač v podjetjih in ustanovah (proračunskim uporabnikom- prilagojen je novemu plačnemu sistemu in ZSPJS). Omogoča obračun plač, nadomestil in boleznin, z vsemi potrebnimi rekapitulacijami, obrazci in virmani vključno z izvozom obrazcev v E-davke. Podpira tudi obračun refundacij po predpisih ZZZS in ZPIS, kot tudi obračun regresa.
Poleg izračuna samoprispevkov in članarin obsega tudi evidenco in obračun vseh vrst kreditov in prispevkov, tudi tistih od neplačanih odsotnosti. Na koncu leta program izdela obračun dohodnine z izvozom v E-davke. Lahko se tudi poveže s sistemi za registracijo časa.

Program je napisan v programskem jeziku JAVA, kar omogoča enostaven prenos programa v okolja z drugimi operacijskimi sistemi n.pr. LINUX. Nudi možnost uporabe različnih podatkovnih baz (mySQL, itd) in izvoz podatkov npr. v EXCEL, HTML, PDF, CSV.

Zmogljivosti programa

Obračuni

- Plač, nadomestil, boleznin za neomejeno število zaposlenih in vrst izplačil, z vsemi potrebnimi rekapitulacijami, obrazci in virmani
- Refundacij po predpisih
- Regresa z ločenim obračunom
- Dohodnine od regresa po povprečnih stopnjah
- Dohodnine od bonitet in obdavčenih materialnih stroškov nad uredbo vlade
- Prispevkov od neplačanih odsotnosti
- Samoprispevkov in članarine sindikata od bruto ali neto plač
- Vseh vrst kreditov z vodenjem evidence o plačilih
- Obračun pogodb o delu in avtorskih honorarjih (kot dodatni modul)

Šifranti

- Nazivi bank prejemnic nakazil s transakcijskimi računi
- Stroškovna mesta
-Tarifni razredi
-Šifrant kreditorjev
-Šifrant vrste plačil
-Vnos različnih parametrov vključno s parametri za prilagoditev programa posameznim željam in zahtevam.
- Vnos formul za izračun plač, kar tudi omogoča prilagoditev programa.

Davki in prispevki

- Prispevki iz plače in na plačo
- Lestvice dohodnine, davka na plače, prostovoljnega PZ za javne uslužbence, minulega dela, stalnosti..
- Transakcijski računi davkov

Zaposleni

- Matični podatki, nakazila, plača, boleznine, olajšave, VDC ipd. Obračunske osnove
- Kreditodajalci, krediti zaposlenih, bonitete zaposlenih
- Dodatki za delovno dobo in stalnost

Izpisi pri obračunu

Obračunski list, seznam po kreditodajalcih, rekapitulacija po stroškovnih mestih, rekapitulacija OD z vsemi obrazci za DURS, rekapitulacija in obrazci z izvozom podatkov na AJPES , seznam občinskih, plačilna lista običajna in po Uredbi za javne uslužbence, seznam izplačil po bankah, seznam obračunane sindikalne članarine, prenos virmanskih nalogov na različne pomnilniške medije (TK DIS), generator izpisov.

Zbirni izpisi


- Zbirni obračunski list za izbrano obdobje
- Zbirna rekapitulacija po stroškovnih mestih za izbrano obdobje
- Pregled po vrstah izplačil za izbrano obdobje
 

Generator izpisov

Letne obdelave


Dohodnina - zbiranje podatkov iz plač, PDPZ, izpis obvestil in datoteke za DURS (VIR.DAT, VIRVDC.DAT).
Zbiranje podatkov, izpis obrazca M4 in disketa za ZPIZ.

Cena programa odvisna od števila zaposlenih in je razvidna na naši spletni strani


Demo verzija

Za preizkus demo verzije je potrebno pognati namestitveni program za plače in JRE, kjer samo potrjujete gumbek Naprej. Po namestitvi se na namizju pojavi nova ikonca , s pomočjo katere poženete demo program. Geslo je prazno, zato za vnos gesla pritisnete samo tipko Enter.

>> namestitveni program za plače

>> namestitveni program za JRE


V programu si lahko prebereta navodila (Opcija Pomoč), za testni obračun pa lahko naredite naslednje korake:

- vnos/popravljanje zaposlenega, nato v zgornjem desnem kotu še za vnos

-  kreiranje obračuna

- vnos obračunskega lista

- obračunavanje

- predogled in izpis obračunaskega lista

Demo verzija ne vsebuje nikakršne podpore, za vsa vprašanja se obrnite na e-naslov riana@siol.net.
Demo omogoča popoln obračun plač do pet obračunskih listov. Veljavnost demo programa preneha po enem letu, podaljšanje pa je mozno z namestitvijo nove demo verzije.

 

  © Copyright 2009. riana.si All Rights Reserved.