Program OSJ
Program PPJ
Program Ucenci
Program GKN
Program DDV
Program SKN
Program ODN
Program SPN
Program FKN
Program BLN
 
   

RIANA programi

J2SE programi

J2SE programi so napisani v programskem jeziku Java, zato za svoje delovanje potrebujejo program JVM 1.4 (Java Virtual Machine) ali novejšo različico. Programi potrebujejo najmanj 64 MB pomnilnika in računalnik razreda pentium, za normalno delo pa priporočamo vsaj 128 MB pomnilnika in delovni takt najmanj 500 Mhz. Delujejo v vseh operacijskih sistemih, ki imajo naložen program JVM 1.4 ali več (Windows, Linux, System X – Mac, Unix - Solaris, OS2, itd.). Le-ta je brezplačen, zato je možno avtomatsko instaliranje poleg programa.

J2SE programi za GUI uporabljajo knjižnico Swing, ki omogoča izbiro različnega videza programa (Look&Feel), ki pa je lahko enoten za vse različne operacijske sisteme. Ker je pozicioniranje gradnikov relativno, se lahko programi uporabljajo pri različnih resolucijah.

J2SE programi uporabljajo za delo z bazami gonilnike JDBC, tako da lahko delujejo z različnimi relacijskimi bazami, ki podpirajo standard SQL92 ali več (MySQL, itd.). Če program ne deluje v mreži, se avtomatsko namesti tudi McKoi baza, ki deluje v skladu LGPL licence.

Čeprav programi delujejo v Oknih (Windows), je način vnosa podatkov možen v načinu oken ali pa je podoben vnosu pri starejših programih, kjer pravilnost vnosa potrjujemo s tipko Enter (pri vnosu podatkov je ta način hitrejši, kot je v načinu z uporabo miške). Med vnosi se lahko pomikamo tudi s puščicami. Tako lahko npr. celoten šifrant hitro vnesemo brez enega samega klika miške z možnostjo uporabe tudi numeričnega dela tipkovnice in desne tipke Enter.

ODJ

Program Plače je namenjen obračunu plač in ostalih prejemkov v podjetjih in ustanovah.

.

>> več

   

OSJ

Program Osnovna sredstva je namenjen knjigovodskemu spremljanju in vodenju evidenc osnovnih sredstev.

>> več

   

PPJ

Program Plačilni promet je namenjen enostavnemu kreiranju in tiskanju plačilnih nalogov. Možen je uvoz in izvoz datoteke TKDIS.TXT.

 

   

Učenci

Program Učenci je namenjen vodenju malic, kosil in ostalih stroškov učencev. Stroške lahko izpišemo na posebne položnice, lahko pa jih avtomatsko prenesemo na banko kot trajnike. Plačila lahko nato avtomatsko zapiramo in vodimo odprte postavke. Prenos v višje letnike je avtomatski.

 

DOS programi

DOS programi so napisani v programskem jeziku Turbo pascal, vsi programi poleg potrebnih funkcij vsebujejo tudi generator izpisov, enostaven paskalski prevajalnik (oblikovanje dokumentov, pisanje poročil, itd.) in editor.

GKN

Program GKN je namenjen spremljanju osnovnih knjigovodskih dokumentov. Zaradi svoje enostavnosti, ga lahko uporablja vsakdo z minimalnim predznanjem računovodstva.

 

DDV

Program DDV je namenjen spremljanju prejetih in izdanih racunov, obracuna DDV in izpis potrebnih evidenc.

 

SKN

Program SKN je namenjen vodenju saldakontov.

 

ODN

Program ODN je namenjen obračunu plač v podjetjih in ustanovah (proračunskim uporabnikom). Omogoca obračun plač, nadomestil in boleznin, z vsemi potrebnimi rekapitulacijami, obrazci in virmani.

>> več

SPN

Program SPN je namenjen spremljanju in ovrednotenju materiala v skladiščih s pomočjo LIFO, FIFO, zadnjih ali povprečnih cen. Spremlja lahko poljubno število skladišč (omejeno s prostorom na disku) .

FKN

Program FKN je namenjen fakturiranju.

 

BLN

Program BLN je namenjen vodenju blagajne, izpisu prejmkov in izdatkov.

 

 

 

  © Copyright 2004. riana.si All Rights Reserved.